Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Jul 6, 2017

در این برنامه به همراه برادر بزرگترم تالی هوسپیان نشستی داریم و یادی از خاطرات پرستش در کلیسای جماعت ربانی مرکز و همچنین کلیسای خانگی می کنیم. تالی عزیز همچنین به نکات ارزنده ای در رابطه با پرستش می پردازد

این مبحث در ۲ برنامه ضبط شده است و در برنامه ۱۳ به ادامه مبحث خواهیم پرداخت

  

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید