Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Jul 13, 2017

در ادامه بحث و گفتگو در باب پرستش در کلیسای خانگی به همراه برادر بزرگترم تالی هوسپیان، امروز به مسائل عملی تر و شروع خدمت در ناحیه پرستش  می پردازیم. (شنیدن برنامه ۱۲ قبل از این قسمت توصیه می شود) آیا واقعاً می شود در محیط بسته و محدود کلیسای خانگی پرستشی قوی داشت؟

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید