Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Sep 7, 2017

در این برنامه نگرشی خواهیم داشت بر انجیل یوحنا و اهمیت عدد ۷ در این انجیل. یکی از جنبه های عدد ۷ در این انجیل، ۷ شهادت در رابطه با هویت عیسی مسیح است. که عناوین این ۷ شهادت و آیات آن در زیر برای شما عنوان شده است

  1. شهادت پدر – یوحنا ۳۷:۵
  2. شهادت پسر – یوحنا ۳۱:۵
  3. شهادت روح القدس – یوحنا ۲۶:۱۵
  4. شهادت یحیی – یوحنا ۱: ۶-۷
  5. شهادت یوحنا – یوحنا ۲۴:۲۱
  6. معجزات عیسی – یوحنا ۳۶:۵
  7. کلام خدا – یوحنا ۳۹:۵

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید