Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 16, 2017

در ادامه مبحث هفته پیش و صحبتمان با رزیتای عزیز، بحث هویت را به پایان می رسانیم و به راههای عملی تر اجرای آن در زندگیمان می پردازیم

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید