Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Dec 14, 2017

در آخرین برنامه فصل دوم پادکاستهای ماموریت، به معرفی ۱۰ کتاب مفید و برتر مسیحی می پردازیم. لیست و لینک خرید کتاب ها را در زیر می توانید بیابید

سی اسی لویس: C.S. Lewis

  1. مسیحیت ناب Mere Christianity (انتشارات ایلام و ترجمه نادر فرد)

http://shop.kalameh.com/mere-christianity.html

 

  1. نامه های اسکروتیپ: The Screwtape letters (انتشارات ایلام و ترجمه نادر فرد)

http://shop.kalameh.com/the-screwtape-letters.html

 

فیلیپ یانسی: Philip Yancey

  1. اعجاب فیض: What is so amazing about grace (انتشارات ایلام و مترجم نادر فرد)

http://shop.kalameh.com/what-s-so-amazing-about-grace.html

 

  1. عیسایی که نمی شناختم: The Jesus I never knew (انتشارات ایلام و مترجم میشل آقامالیان)

http://shop.kalameh.com/the-jesus-i-never-knew.html

 

ریک وارن: Rick Warren

  1. زندگی هدفمند: The Purpose Driven life (انتشارات هدفمند و مترجم منصور خواجه پور)

http://shop.kalameh.com/the-purpose-driven-life.html

 

  1. کلیسای هدفمند: The purpose driven Church (انتشارات هدفمند و فعلاً فارسی ترجمه نشده)

https://store.pastors.com/products/the-purpose-driven-church-hardcover

 

دکتر کشیش مهرداد فاتحی: Dr Mehrdad Fatehi

  1. تثلیث: Trinity A look at(انتشارات ایلام)

http://shop.kalameh.com/a-look-at-the-trinity.html

 

  1. حقیقت ژرف Deep Truth (انتشارات ایلام)

http://shop.kalameh.com/deep-truth.html

 

کشیش ادوارد هوسپیان مهر: Rev Edward Hovsepian Mehr

  1. شبان و خدمات شبانی او The Pastor and his ministry (انتشارات ایلام)

http://shop.kalameh.com/the-pastor-and-his-ministry.html

 

  1. همسر من کیست؟ Who is my spouse? (انشارات شورای همگام)

http://shop.kalameh.com/who-is-my-spouse.html

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید