Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Apr 17, 2020

ده راه عملی مقابله با غم و افسردگی در ایام قرنطینه

  • نوشتن یادداشت های روزانه را شروع کنید.
  • بهترین وقت روز خود را به خدا بدهید.
  • چند کتاب از ژانراهای متفاوت مطالعه کنید.
  • حتماً برای چند دقیقه هم که شده از محیط سر بسته خانه خارج شوید.
  • اگر امکان این را دارید، دوره کوتاه مدت آنلاینی را شروع کنید.
  • سعی کنید با خانواده، دوستان و آشنایان تماسهای تصویری برقرار کنید.
  • از هنر به انواع مختلفشان استفاده کنید.
  • غذاهای مورد علاقه خود را با لذت درست کنید.
  • ورزش روزانه در منزل.
  • با یک پروژه/فعالیت اجتماعی، درسی، فنی، کلیسایی، ساخت و ساز خود را مشغول کنید.

 

در پایان با ۲ بخش از آیات کلام تمام کنم که تاییدی است بر صحبت­ها و نکات بالا. یکی از عهد عتیق و یکی از عهد جدید.

جامعه ۳: ۱-۵. (قرائت) تاکید روی آیه 5 و فاصله گذاری اجتماعی! وقتی برای خودداری از آغوش!

فیلیپیان ۴:۸-۹ هر چیز نیکو و عالی از بالا به ما عطا شده است.