Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Apr 6, 2023

جمعهٔ نیک بر همهٔ شما عزیزان گرامی باد. در این قسمت، می‌خواهیم دربارهٔ کار عظیم و نجات‌بخش عیسی مسیح برای ما در رابطه با مرگ انسانیت کهنه با هم کمی صحبت کنیم. مرگ انسانیت کهنه پنج مرحله دارد: 

۱) آگاهی به وضعیت گناه
۲) اقدامی انجام دادن؛  (توبه و اعتراف)
۳) بازگشت ۱۸۰ درجه از مسیر؛ 
۴) پذیرفتن هویت جدید در مسیح؛  
۵) پاکسازی روزانهٔ بدن و قلبمان.  

متن اصلی: غلاطیان ۲: ۱۹- ۲۱

شما می توانید فایلهای کوتاه صوتی پادکست ماموریت را از ۵ طریق زیر دریافت کنید.
*پادکست ماموریت iTunes   *تلگرام ماموریت   *وب سایت سلام مسیحی   *تلگرام سلام مسیحی   *اینستاگرام سلام مسیحی
همچنین برای هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقاد می توانید با ما از طریق ایمیل زیر در ارتباط باشید.
mamouriat@gmail.com