Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Mar 30, 2023

سال نو همگی مبارک. در اولین قسمت از پادکست‌های مأموریت در سال نوی شمسی، دربارهٔ هفت هدیه و وعده از کلام خدا صحبت می‌کنیم. این هدیه‌ها عبارتند از: 

۱) حکمی تازه (یوحنا ۳۴:۱۳)؛   
۲) زندگی نو (رومیان ۴:۶)؛
۳) ذهنیت نو (رومیان ۲:۱۲)؛
۴) خلقتی تازه (۲قرنتیان ۱۷:۵)؛
۵) دل و روحی تازه (حزقیال ۳۶: ۲۶-۲۷)؛
۶) انسان جدید (کولسیان ۱۰:۳)؛
۷) آسمان و زمین جدید (مکاشفه ۱:۲۱).

آمین که این هدیه‌ها و وعده‌ها باعث بنای همگی شما باشند.

شما می توانید فایلهای کوتاه صوتی پادکست ماموریت را از ۵ طریق زیر دریافت کنید.
*پادکست ماموریت iTunes   *تلگرام ماموریت   *وب سایت سلام مسیحی   *تلگرام سلام مسیحی   *اینستاگرام سلام مسیحی
همچنین برای هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقاد می توانید با ما از طریق ایمیل زیر در ارتباط باشید.
mamouriat@gmail.com