Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 9, 2023

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به هفتمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی الهیاتی است. در کنار تمام آمادگی های دیگر که در قسمت‌های پیشین و بعدی به آن خواهیم پرداخت، بدیهی است که یک خادم مسیح باید کلام خدا را خوب بداند و همواره در تلاش برای بالا بردن سطح الهیاتی خود باشد. شناخت بهتر از خدا و خالقمان که هدف اصلی علم الهیات است، قطعاً تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمت ما دارد. 
متون اصلی: متی ۲۲: ۳۶-۴۰، ۱پطرس ۵:۳

شما می‌توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com