Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 2, 2017

هر ساله در تقویم جهانی مسیحی روز ۵ نوامبر روز جهانی دعا برای کلیسای جفا دیده است. در این برنامه مخصوص نیم ساعته دعا و پرستش برای کلیسای جفا دیده با هم با بار و یکدلی برای کشورهایی که برای پیروی عیسی مسیح در زحمت و جفا هستند دعا می کنیم

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید