Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 24, 2017

در این برنامه حول موضوع بشارت در ایران صحبت می کنیم و ۳ باید ها و نباید ها در بشارت هایمان

باید در بشارت­هایمان در ایران:۳

1) با آمادگی به بشارت برویم. (آمادگی دعایی، فکری و روحی، آیات کلام برای پیغام انجیل و همچنین دفاع از ایمان و 

2) ما سهم خودمان را انجام دهیم و سعی نکنیم سهم خدا را هم انجام دهیم. (سهم ما در بشارت معرفی عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و جایگاه و مقام اوست و دعوتی که او برای ما دارد تا وارد قلب ما شود و ما عضو خانواده الهی شویم. سهم خدا، باز کردن چشمان آنها نسبت به اعتقادات و باورهای اشتباهشان، ملزم آنها نسبت به گناه، و آبیاری بذری است که ما کاشته ایم)

3) شهادت زندگی خودتان و کاری را و تبدیلی را که خدا در زندگیتان به وجود آورده را بیان کنید

 

۳ نباید در بشارت­هایمان در ایران:

1) به هیچ عنوان در بشارت­هایمان به دین اسلام و یا هر باور و عقیده ای توهین نکنیم و با آنها در این زمینه بحث های طولانی نکنیم. (به نرمی و با احترام آیه ۱۶) حتی اگر آنها قبول کنند باورشان اشتباه است دلیل بر مسیحی بودن آنها نیست

2) به صورت کلی در اماکن عمومی به جنس مخالف بشارت ندهید. شما نمی خواهید در هنگام بشارت به جنس مخالف، به جرم دیگری دستگیر شوید. (مسلماً این امر شامل اماکن خصوصی و منازل شاید نشود اما باید از این امر هوشیار بود) (وجدان و رفتار پاک)

3) هرگز کسی را که خوب نمی شناسید و فقط به نظرتان علاقمند می رسد با خود به کلیسای خانگی نبرید. ما از انگیزه و فکر افراد اطلاعی نداریم و حکیمانه نیست که در این شرایط فعلی ایران با خودمان مهمانی و یا شخص جدید به کلیسای خانگی خود ببریم

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید