Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 30, 2017

در این برنامه صحبت مفید و پر باری را با مهمان ویژه برنامه، کشیش روبرت آسریان (مشاور و شبان) داریم و به اهمیت دانش و درک درستی از مشاوره مسیحی می پردازیم. این برنامه در ۲ قسمت خواهد بود و هفته آینده به کاربرد مشاوره مسیحی خواهیم پرداخت

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید