Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Jun 15, 2017

.در این برنامه به ۴ "خ" مهم و الویت و اهمیت آنها در زندگیمان می پردازیم. خدا، خانواده، خدمت و خودم

 به راستی کتاب مقدس در رابطه با این ۴ نکته چه می گوید و آنها را در چه الویتی قرار می دهد؟ دیگاه خود شما به این مسائل چیست؟

 

.برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید