Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Sep 21, 2023

دوستان، در این قسمت و در ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به پنج صفت بارز یک خادم حقیقی می‌پردازیم و درس‌هایی را از زندگی عیسی مسیح که حقیقتاً با تمام جان ما را خدمت کرد، می‌آموزیم. این صفت‌ها می‌توانند هدف و الگوی عالی برای خدمت ما باشند.

متون اصلی: فیلیپیان ۲: ۵-۱۱، ۲قرنتیان ۴: ۱-۶

شما می توانید فایلهای کوتاه صوتی پادکست ماموریت را از ۵ طریق زیر دریافت کنید.

*پادکست ماموریت iTunes   *تلگرام ماموریت   *وب سایت سلام مسیحی   *تلگرام سلام مسیحی   *اینستاگرام سلام مسیحی و برای هر گونه هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.

mamouriat@gmail.com