Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Sep 29, 2023

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به اولین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی فکری است. در اینجا سؤالی را مطرح می‌کنیم که می‌تواند به ما در امر خدمت کردن کمک کند: آیا قبل از اینکه عملاً در کار خدمت دخیل شویم، انگیزه، ایده یا رؤیایی برای آن خدمت داریم؟

متون اصلی: ۱قرنتیان ۱۶:۲،حبقوق ۲:۲-۳، فیلیپیان ۱۳:۴

شما می توانید فایلهای کوتاه صوتی پادکست ماموریت را از ۵ طریق زیر دریافت کنید.
*پادکست ماموریت iTunes   *تلگرام ماموریت   *وب سایت سلام مسیحی   *تلگرام سلام مسیحی   *اینستاگرام سلام مسیحی و برای هر گونه هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com