Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Dec 21, 2017

پس از پایان فصل دوم، در این برنامه امیدواریم از این پیغام کوتاه کریسمسی بنا شوید. کریسمس همه شما عزیزان مبارک

'بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه‌ای خواهد داد: اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را عِمانوئیل نام خواهد نهاد. ' اِشعیا 7:14 

به امید خدا فصل سوم پادکاستهای ماموریت پس از عید 1397 به صورت مجدد شروع به کار می کند

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید