Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Feb 17, 2023

این قسمت پادکست ما به ۴ بُعد محبت مسیح می پردازیم و دعایی که پولس رسول در اَفسسیان باب ۳ برای کلیسای اَفسس می کند نگاهی می کنیم. این ۴ بُعد محبت در معرفتیرین آیه کتاب مقدس دیده می شود.
 یوحنا ۱۶:۳'«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. '
•  عرض: عرض محبت خدا در کلمه ”آنقدر“ دیده می شود.    جنبه اول: نهایت محبت. 
•  طول: طول محبت خدا در کلمه ”داد“ دیده می شود.    جنبه دوم: هدیه¬ای گران 
•  عمق: عمق محبت خدا در کلمات ”هلاک نگردد“ دیده می شود.    جنبه سوم: عدالت ابدی
•  بلندی: بلندی محبت خدا در کلمات ”حیات جاودانی“ دیده می شود. جنبه چهارم حیات جاودانی


متن اصلی: افسسیان ۳: ۱۴-۲۱


شما می توانید فایلهای کوتاه صوتی پادکست ماموریت را از ۵ طریق زیر دریافت کنید.
*پادکست ماموریت iTunes   *تلگرام ماموریت   *وب سایت سلام مسیحی   *تلگرام سلام مسیحی   *اینستاگرام سلام مسیحی
همچنین برای هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقاد می توانید با ما از طریق ایمیل زیر در ارتباط باشید.
mamouriat@gmail.com