Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Jun 29, 2017

  است Typology یکی از مقعوله های مهم الهیات مسیحی مبحث شیرین تشبیه شناسی و یا 

در این برنامه نه تنها این موضوع توضیح داده می شود بلکه به ۳ نمونه از این تشبیه شناسی در کلام خدا می پردازیم

لینک دروس "مسیح در عهد عتیق" کشیش آلبرت اصلان

https://soundcloud.com/user-366550185/spgu6j5upw3r

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید