Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Jun 1, 2017

واقعاً نقش جوانان مسیحی ایرانی در قبال دولت و حکومت اسلامی ایران چیست؟ آیا باید سازگاری کرد؟ و یا باید قیام کرد؟ 

در این برنامه پای صحبت با برادر کورش جهانشاهی که از شبانان و خادمین کلیسای شمال لندن هستند، و همچنین بالای ۱۵ سال سابقه کار با جوانان را دارند، نشسته ایم

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید