Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 23, 2023

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به نهمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی رهبری است. رهبری در مسیحیت به چه مفهوم است؟ آیا همهٔ ما خوانده شده¬ایم تا رهبر باشیم؟ در اینجا، هفت اصل مهم در رابطه با امر رهبری را از کتاب نحمیا می‌آموزیم.
متون اصلی: کتاب نحمیا

شما می‌توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com